fbpx

Privacy Verklaring

Verantwoordelijken

Yvonne van den Berg – Yvonne van den Berg Coaching, adres Bovenland 4 5663 HP Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https ://www.yvonnevandenbergcoaching.nl
mail: info@yvonnevandenbergcoaching.nl

Persoonsgegevens

Yvonne van den Berg Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
Bankrekeningnummer (als je klant bent)
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@yvonnevandenbercoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel

Yvonne van den Berg Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van nieuwtjes.Je kunt bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren,

Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten,
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Yvonne van den Berg Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Yvonne van den Berg Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Yvonne van den Berg Coaching neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Persoonsgegevens bewaren

Yvonne van den Berg Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Voor personalia, adres en bankrekeningnummer hanteer ik een bewaartermijn 7 jaar uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van een betaling.
Email adressen worden maximaal 5 jaar bewaard en worden gebruikt om contact op te nemen met personen die op mijn email lijst staan en waardevolle informatie en passende aanbiedingen te sturen.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, gegevens over jouw activiteiten op mijn website, worden maximaal 5 jaar bewaard. Deze gegevens worden bewaard om mijn diensten te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yvonne van den Berg Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yvonne van den Berg Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Yvonne van den Berg Coaching jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Het gaat om de volgende verwerkers:

ActiveCampaign: voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte of andere producten. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
Mollie: voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen 
Facebook: voor het retargeten van onze contacten en voor het maken van een doelgroep die lijkt op onze huidige contacten. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Yvonne van den Berg Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Yvonne van den Berg Coaching cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Facebook Pixel
Functie: Tracking cookie die gebruikersgedrag op de website bijhoudt
Bewaartermijn: 2 jaar

Mocht je instemming hebben gegeven voor het gebruik van de cookies en deze wil je intrekken dan kun je dat doen via de volgende knop:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvonne van den Berg Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yvonnevandenbergcoaching.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Yvonne van den Berg Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Yvonne van den Berg Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvonnevandenbergcoaching.nl

Warme groet,

Yvonne van den Berg